home

עמותת "מרום" עוסקת בחינוך ובקידום תלמידים וצעירים לקויי למידה,
פועלה ייחודי מאוד והשפעתה מרחיקת לכת לטובת הבוגרים והחברה הישראלית

 
עוד שאלות?
שלחו אלינו מייל לכתובת:

[email protected]
ונענה בהקדם!