Image background
בקרו אותנו      
יום פתוח יתקיים ביום א' 21.6.2020                                          בשעה 09:30 
  באולם בית ספר מרום בכפר הירוק
     לרישום ליום הפתוח לחץ כאן
                  יישום חוק החינוך המיוחד - הכלה והשתלבות
               "מרום אופק הצלחה" תכנית מס' 7862
                       למבט על התכנית לחץ כאן
 

 עמותת "מרום" עוסקת בקידום ובחינוך תלמידים וצעירים לקויי למידה,

פועלה
ייחודי מאוד והשפעתה מרחיקת לכת לטובת הבוגרים והחברה הישראלית.