home


הפרעת קשב ולקויות למידה נובעים מגורמים נוירו התפתחותיים, הן אינם חולפים מעצמם ובעלי הפרעה זו מוצאים עצמם בתוך קשיים מתמשכים ומשפיעים במעלה חייהם בתחומים תפקודיים רבים – תעסוקה, חברה, זוגיות, חיי משפחה ועוד. לצעירים אלו פוטנציאל תקין, אך רבים מהם, לא רכשו דרכי התמודדות יעילות ומתקשים בלימודיהם.
קושי זה מציב אותם בסיכון מתמשך משלב גיל הנעורים ועד לבגרותם.

קרוב לוודאי כי ללא התערבות מוקדמת ימצאו עצמם כמתקשים ללמוד מקצוע ההולם את כישוריהם. יתקשו למצוא עצמם בשירות הצבאי ולאחר מכן בשוק העבודה ובעולם האקדמיה משום שתהליך הקבלה- משלב הפניה והריאיון מחייב מיומנויות נלמדות.

התסכול מתגבר בעיקר עקב אי-מציאת עיסוק ההולם את הציפיות והכישורים אם קיימים, ומשליך על שאר תחומי החיים.

ייחודיות התוכנית -
ייחודיותה של תכנית זו בהתייחסות לקשיי ולצרכי הצעירים לקויי הלמידה בדרכי ההוראה ובאמצעי ההוראה תוך התאמתם למשתתפים.
מתן הכלים הנדרשים לשימוש בעולם "האמיתי" בכלל ובעולם האקדמיה והתעסוקה בפרט.
הלומדים בתוכנית זו יבססו ויחזקו את ביטחונם העצמי ביכולותיהם, יוכלו לרכוש ידע והשכלה ככלל האוכלוסייה אך בצורת למידה אחרת אשר תבטיח להם השתלבות טובה יותר בחברה  והפיכתם לבוגרים עצמאיים, יצרניים וחסרי תלות באחר.
 
אוכלוסיית היעד :
    א.  צעירים בעלי קשיים תפקודיים ובעיקר בשל היותם בעלי הפרעת קשב ולקויות למידה.
    ב.  צעירים אשר חוו כישלונות במסגרות החינוך ואבדו אמון ביכולתם.
    ג.   צעירים אשר בסביבתם היומיומית אין מודל של מבוגר בעל כישורים, ניסיון והשתלבות בעולם העבודה.
    ד.   צעירים אשר הסיבות לעיל עלולות להביאם למצב של היעדר שאיפות מקצועיות – אי רכישה של מיומנויות נדרשות לעולם
          התעסוקה, אי רכישת מקצוע, ביצוע צעדים כושלים בניסיון להיכנס לעולם העבודה, אשר יובילו להכנסה נמוכה ולפרנסה בדוחק.
    ה.  צעירים המבטאים שאיפה להצליח וזקוקים לליווי ותמיכה לצורך השתלבותם בעולם האקדמיה והתעסוקה.


מטרית הכשרות לצעירים


השלמת מבחני בגרות לקראת זכאות לתעודת בגרות
הכשרה פיננסית וכישורי חיים
אשנב לאקדמיה
הכשרה לעולם התעסוקה

 


מסלול ההכשרה הרב תחומית המוצעת נועדה לצעירים בתוכנית המשלבת לימוד עולם תוכן לבחירה, בצד ליווי תהליכי החושף אותם למגוון רחב של כלים על מנת להתגבר על חסמים אישיים, כמו גם בחסמים מובנים בתהליך החיפוש ולאפשר להם למצוא עצמם במקום עבודה באמצעות:
  • רכישת תובנות וידע על מאפייני הקשיים הספציפיים  ופיתוח מודעות עצמית, שיפור הדימוי העצמי ותחושת מסוגלות.
  • הכנה ללימודים ותמיכה בתלמידים בזמן תהליך הלמידה.
  • רכישת כלים מעשיים ומיומנויות חברתיות ובין אישיות הרלוונטיות לעולם הלימודים והעבודה, שיסייעו להם להשתלב ולהתמיד בעבודות המתאימות לכישוריהם ונטיותיהם.
  • רכישת טכניקות לעמוד בראיונות.
  • חיזוק והגברת משאבי ההתמודדות באמצעות ליווי פרטני ותהליכים קבוצתיים מעצימים.
Eng