אבחונים-ללקויי-למידה
 • במכון מרום, נערכים אבחונים ללקויי למידה, להערכת בשלות רגשית ומוכנות אקדמית לקראת כיתה א', הערכת רכישת מיומנויות בסיס בכתות יסוד, הערכת כשרי למידה והתנהלות אקדמית במהלך שנות בית הספר והערכת כשרים אקדמיים באוכלוסייה הבוגרת (שנות הצבא ואילך). בעבור כל קבוצת גיל קיים אבחון מעמיק לגבי תפקודי עיבוד מידע ומיומנויות הלמידה.
  • אבחון דידקטי
  האבחון נערך על ידי מאבחנת דידקטית מומחית (בעלת תואר שני בלקויות למידה) ובו נבדקים תפקודים קוגניטיביים, בכללם תהליכי עיבוד מידע חזותי ומרחבי, תפקוד גרפו מוטורי, תפקודי זיכרון, תהליכי עיבוד מידע לשוני / שפתי וכשרי קשב וריכוז. כמו כן נבדקות מיומנויות הלמידה שברשותו של הילד: כישורי הקריאה, הבנת הנקרא, הכתיבה, הבעה בכתב בעברית ויכולת מתמטית בסיסית. אבחון זה חיוני כבסיס לכל בדיקה של תחומי הלמידה. מטרת האבחון היא בחינת מוקדי הקושי הלימודיים ומתן המלצות לדרכי התערבות. משך האבחון עד 4 שעות.
  • אבחון פסיכולוגי
  האבחון נערך על ידי פסיכולוגית קלינית מומחית, בעלת ניסיון רב באבחון ילדים ומבוגרים ובו נעשה שימוש במבחן משכל להערכת היכולת הכללית של הילד והבנת פרופיל התפקודים השונים (מילוליים וביצועיים) וכן בחינת השפעות התנהגותיות ורגשיות על הלמידה. השפעות אלה נבדקות באמצעות מספר מבחנים, ביניהם מבחנים השלכתיים המיועדים להגדיל את ההבנה על המתרחש מבחינה רגשית בעולמו הפנימי של המאובחן. משך האבחון כ-3 שעות.
  • אבחון פסיכודידקטי / אבחון משולב
  אבחון המשלב את ממצאי האבחון הדידקטי עם ממצאי האבחון הפסיכולוגי ובודק הן את התפקודים הקוגניטיביים והן את ההשפעות הרגשיות על הלמידה ומאפשר קבלת תמונה רחבה יותר על מקור הקשיים והדרכים להתמודדות עימם במקום. האבחון נערך בשני אופנים, בהתאם לדרישה: ע"י מאבחנת דידקטית מומחית ופסיכולוגית חינוכית, במפגשים נפרדים. באבחון המשולב נעשית חשיבה  משותפת ומעמיקה של אנשי הצוות, נערכת אינטגרציה של הנתונים, אנשי הצוות מחווים את דעתם המקצועית ומשלבים את הממצאים לכדי דו"ח אבחון אחד. שילוב של מספר אנשי מקצוע שלכל אחד מהם תרומה ייחודית להבנה מקיפה של צרכי הילד, מאפשר ראיית הילד באופן מלא יותר, כמו גם בניית תוכנית התערבות המתייחסת לרבדים שונים בהם רצוי לטפל. האבחון מאפשר אינטגרציה של שלושה תחומים עיקריים: כישורי למידה, גישה ריגשית ללמידה ויכולת כללית. משך האבחון כ-5 שעות ונעשה במפגש אחד או בשני מפגשים, על פי יכולתו של הילד. 
  • אבחון תפקוד בשפה האנגלית (נערך כהמשך לאבחון דידקטי כללי) 
  האבחון בודק את השפעת לקות הלמידה על לימוד השפה השניה, תוך התייחסות לכישורי השפה הדבורה והכתובה באנגלית בהתאם לרמה המצופה. משך האבחון כשעה וחצי.
  • אבחון מעקב של תפקודי השפה הכתובה (נערך כהמשך לאבחון דידקטי כללי)
  הערכה מחודשת של תפקודי הקריאה והכתיבה, על רקע ממצאי אבחונים קודמים, מערך טיפולים והתפתחותו של הילד. הערכה זו מאפשרת לבחון את מידת יעילותה של תוכנית ההתערבות והתקדמותו של הילד. משך האבחון כשעה וחצי.
  • אבחון תפקוד מתמטי (נערך כהמשך לאבחון דידקטי כללי) 
  האבחון בודק יכולות חישוביות, הבנה מתמטית ומנגנוני למידה העומדים בבסיסם. משך האבחון כשעה וחצי.
  • אבחון לבדיקת מוכנות לכתה א'
  האבחון נערך ע"י מאבחנת דידקטית מומחית ופסיכולוגית קלינית במפגשים נפרדים ובו נבדקים תפקודים קוגניטיביים, בכללם תהליכי עיבוד מידע חזותי ומרחבי, תפקוד גרפו מוטורי, תפקודי זיכרון, תהליכי עיבוד מידע לשוני / שפתי וכשרי קשב וריכוז בהתאם לנדרש מקבוצת הגיל. נבדקים הבסיסים האורייניים הנדרשים לצורך למידה וכן ישנה הערכה של המוכנות הרגשית. מטרת האבחון הינה בדיקת הבשלות הרגשית והקוגניטיבית לרכישת מיומנויות הקריאה, הכתיבה והחשבון בקצב הנדרש בביה"ס, והמלצה על התערבות מתאימה לקראת הלימודים. משך האבחון כ- 3 שעות וכרוך לרוב ב- 1 עד 2 מפגשים. 
   
  פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 03-6478781 
Eng