חזון-העמותה
 • עמותת "מרום" מאמינה שלכל לקוי למידה צריכה להינתן הזדמנות הוגנת למימוש יכולותיו בכל גיל.

  עמותת "מרום" שואפת להעניק ללקויי הלמידה את כל השירותים הנדרשים בהתאם לצרכים המשתנים בהתאם למיקומו של לקויי הלמידה במעגל החיים.

  עמותת "מרום" תעניק שירותים בעלות מינימלית על מנת לתת שירות לכל לקוי למידה ללא קשר למצבו הסוציואקונומי.

  עמותת "מרום" תשפיע על לקויי הלמידה, על סביבתם הקרובה, הורים, מטפלים, מורים ועל החברה כולה בעצם שילובם המלא.

  עמותת "מרום" תשפיע על גופים רגלוטורים הנוגעים לעולמם של לקויי הלמידה בהקניית זכויות והנגשתן לציבור לקויי הלמידה.

  עמותת "מרום" שואפת להיות הגוף הראשון אליו יפנו לקויי הלמידה ו/או משפחתם בהיתקלם בקושי כתוצאה מלקות הלמידה, וידעו שיש מי שעומד לצדם במציאת פתרונות לשיפור איכות חייהם.

   
Eng