מכון-אבחון
 • מתי פונים? 

  פניה להערכה פסיכולוגית מגיעה על רקע קושי אותו מציג הילד. הקושי יכול להיות מבחינה לימודית, רגשית, התנהגותית, חברתית ו/או הסתגלותית וכאשר קשיים אלו מפריעים ופוגעים בתפקודו של הילד ובאינטראקציה עם הסביבה הטבעית או הקרובה שלו. אבחון "אמיתי" מגיע בד"כ מ"חוסר בטחון" לגבי אופי הקשיים, הסיבה להופעתם, משך הקשיים ובשאלה סביב אפשרויות הטיפול ברמה החינוכית והפסיכולוגית ולעיתים סביב שאלה של אפיון התפקודים, היכולות והקשיים לצורך התאמה של מסגרת לימודית.  

  מהי הערכה פסיכולוגית?
   

  על מנת להבין את הקשיים אותם מציגים ילדים בבית, בביה"ס ובסביבתם הטבעית על הפסיכולוג להעריך את תפקודם מבחינה פסיכולוגית. הערכה הפסיכולוגית היא תהליך בו הפסיכולוג נפגש עם הילד והוריו על מנת לקבל תמונה שלמה וכוללנית של הילד מבחינה פסיכולוגית. במקרה של ילדי בי"ס מדובר בד"כ בהערכה פסיכו-חינוכית או פסיכו-דידקטית או הערכה נוירופסיכולוגית של תפקודם. ממצאי ההערכה מספקים תמונה כוללת עד כמה שניתן לגבי אופי קשייו של התלמיד (מבחינה תיאורית) ובהמשך הסיבות לקשיים אלו אשר מתורגמים לאבחנה (למשל: לקות למידה בקריאה, לקות למידה בלתי מילולית, לקות בכתיבה, קשיים רגשיים, חשד להפרעת קשב וריכוז, תפקוד שכלי וכדומה). האבחון יכול לספק מידע לגבי קשיים סביב רכישת הקריאה ו/או הכתיבה ו/או לגבי בעיות נוספות (רגשיות או התנהגותיות) המקבלות ביטוי בהתנהגות וקשיי הסתגלות לדרישות הכיתה או ביה"ס. 

  תהליך אבחון והערכה

  בהערכה פסיכולוגית אוספים מידע לגבי תפקודו השכלי, רגשי התנהגותי וחינוכי של הילד תוך שימוש במבחנים, שאלונים, שיחה וראיונות עם הורים, מורים והילד וע"פ הצורך תצפיות בכיתה ובביה"ס. כלומר הערכה עשויה לכלול גם אבחון כאשר אבחון הוא חלק בהערכה בו נעשה שימוש במבחנים פסיכולוגיים ספציפיים על מנת להבין את תפקודי הילד טוב יותר ובאופן אובייקטיבי כמה שניתן.
  מהו התהליך בפועל? 
  לאחר פניה שלכם תוזמנו לפגישת היכרות (פגישת "אינטייק"). ע"פ גילו של הילד תיערך הפגישה עם הילד ועם ההורים או ללא הילד ועם ההורים בלבד. מתבגרים וילדים בוגרים יוכלו להיכנס לשיחה עם הוריהם (שוב לפי תאום עם ההורים). ילדים צעירים יותר בגיל ביה"ס היסודי יכנסו מאוחר יותר לאחר השיחה עם ההורים. לאחר שיחת ההיכרות נעכרת סדרת פגישות אבחון. הילד יישאר לבד עם הפסיכולוג לסדרה של מפגשי אבחון שיכולים להמשך מפגישה אחת עד שתי פגישות ולעיתים אף יותר. משך הפגישות ותהליך האבחון תלוי במספר גורמים בהם כישוריו של הילד, קשייו, השאלה הנשאלת ולעיתים מורכבות המידע המתקבל והצורך בבדיקות נוספות או חוזרות של תהליכים נוירופסיכולוגים.  


  סיום התהליך

  בסיום תהליך האבחון מוזמנים ההורים לשיחת פידבק (השתתפות הילד בפגישת הפידבק תלויה בגילו ובשיקול הדעת של הפסיכולוג וההורים לגבי המידע המוצג והרלוונטיות לגבי הילד, תלוי גם בגיל). בשיחת הפידבק ימסרו הממצאים להורים בע"פ וקבלת חוות הדעת הכתובה תימסר להורים מספר ימים לאחר מועד הפידבק.   

  סוגי אבחונים

  האם ישנם סוגים שונים של אבחונים לילדי בי"ס ו/או לאיתור לקויות למידה? 

  בארץ אפשר לדבר על שלושה סוגי אבחונים שנערכים לצורך איתור של ליקויי למידה ומתן ההמלצות לעזרה במסגרות החינוכיות בביה"ס: אבחון פסיכולוגי, אבחון דידקטי ואבחון פסיכולוגי משולב או רב תחומי (פסיכו-דידקטי). ישנו גם אבחון נוסף, נוירופסיכולוגי, שמהווה הרחבה לאבחון הפסיכו-דידקטי אך הצורך בו הוא בד"כ כאשר מדובר על הפרעות למידה מורכבות וקשות יותר בנוסף ללקויות הלמידה המסורתיות (דיסלקציה, דיסגרפיה, דיסקלקוליה). 

  אבחון פסיכולוגי 

  אבחון פסיכולוגי בודק תחומים שכליים, קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים ומנסה לתאר ולהבין את יחסי הגומלין ביניהם והשפעתם על תפקודו הכללי והתפקוד האקדמי של התלמיד ותפקודים שונים אחרים. 

  אבחון דידקטי 

  אבחון דידקטי עוסק במיפוי קשייו וכשריו של התלמיד בתחומי הלמידה על ידי אפיון ומיפוי של מיומנויות למידה בסיסיות, בכללן קריאה, כתיבה, חשבון ואנגלית ובתיאור התנהגותו של תלמיד בתחומי הלמידה.

  אבחון פסיכולוגי משולב של ליקויי למידה (פסיכודידקטי)
  האבחון הפסיכולוגי המשולב הוא אבחון פסיכולוגי הכולל 3 היבטים:

  1) היבטים קוגניטיביים שכליים 2) היבטים דידקטיים 3) והיבטים אישיותיים (רגשיים, התנהגותיים וחברתיים). האבחון מתבצע ע"י פסיכולוג ומוערך בו ומודגש הקשר בין תפקודים שכליים קוגניטיביים הפועלים בבסיס הלמידה לבין כוחות מחד וכשלים מאידך בתפקודו הלימודי של התלמיד.


  אבחון נוסף: אבחון הפרעת קשב וריכוז 

  ע"פ חוזר מנכ"ל אבחון של הפרעת קשב וריכוז יכול להתבצע ע"י פסיכולוג מומחה ו/או רופא, ובד"כ יתבצע על ידי הרופא (ראה אמות מידה לאבחון הפרעת קשב וריכוז בילדים מתבגרים ומבוגרים מפורטות בחוזר מנכ"ל מס' 40/2010 של משרד הבריאות). זהו אבחון שונה מהאבחון הפסיכו-דידקטי בכל שהוא מתייחס לאבחנה רפואית של הפרעת קשב וריכוז. ממצאים מהאבחון הפסיכו-דידקטי משמשים לעיתים לתמיכה באבחנה של הפרעת הקשב והריכוז. 

  ליאור יואל - פסיכולוג חינוכי - מומחה  - מכון אבחון "מרום"
Eng