מלגות
 • מותת מרום שמה לה למטרה להעניק משירותיה לכל ילד ומבוגר ששירותי העמותה ימצאו כמתאימים לו ועונים לצרכיו מבלי שמחסום התשלום יעמוד בפניו.

  לשם כך עמלה העמותה בגיוס כספים למימון אבחונים ושכר לימוד לבית הספר.

  ועדת המלגות מסייעת להורים ומטופלים על פי הקריטריונים הבאים:

  מלגות ללימודים בתיכון:

  המעוניינים להגיש בקשה לקבלת מלגה ימלאו את טופס הבקשה למלגה ויעבירו אותו ואת האישורים והמסמכים הנדרשים לבית הספר.

  חשוב לדעת,

  1. ועדת המלגות תדון בבקשות ותחליט בנוגע לזכאות/אי זכאות למלגה.
  2. ועדת המלגות תקבע את גובה המלגה בהתאם להחלטות הועדה.
  3. גובה המלגה ינוע בין 60% – 10% מגובה שכר הלימוד המלא.

  הטפסים יועברו לוועדת החלטה בהתאם למועדים שיוגדרו ע"י ביה"ס.

  • חובה לצרף את המסמכים הנדרשים בקובץ - את טופסי מלגה יש להגיש: 
  • לא יאוחר מיום 30 ביוני  (מועד ראשון)
  • לא יאוחר מיום 30 באוגוסט  (מועד שני)

  מלגות לאבחונים:

  המעוניינים להגיש בקשה לקבלת מלגה ימלאו את טופס הבקשה למלגה ויעבירו אותו ואת האישורים והמסמכים הנדרשים למכון האבחון.

  1. עפ"י הכנסה לנפש במשפחה
  2. עפ"י דו"ח סוציאלי
  3. עפ"י שיקול דעת הועדה

  חשוב לדעת,

  1. ועדת המלגות תדון בבקשות ותחליט בנוגע לזכאות/אי זכאות למלגה.
  2. ועדת המלגות תקבע את גובה המלגה בהתאם להחלטות הועדה.
  3. גובה המלגה יקבע על בסיס הכנסה לנפש ומותנה בתרומות ייעודיות לנושא האבחונים.

  את הטופס ניתן להוריד, למלא ולמסור ידנית במזכירות בית הספר או לשלוח למייל:
  [email protected]

     << להורדת טופס בקשת מלגה >> 
   

Eng