Image background

תודה מראש על התעניינותך בלימודים ״מרום״ - עמק חפר
בשנת הלימודים תשפ״ג נעתיק את הצלחת ״מרום״ הכפר הירוק לעמק חפר - במתחם הדסה נעורים
נקים בית ספר שש שנתי רגיל (לא חינוך מיוחד) לתלמידים המתקשים במערכת החינוך בה הם לומדים


 

כמה מילים על "מרום"


מסגרת
חינוכית ערכית

"מרום" מעניק לתלמידים
מתקשים ולקויי למידה
מסגרת חינוכית ערכית המהווה
מקור לכוח, לאמונה ביכולת,
ולפיתוח מסוגלות עצמית.


מימוש
פוטנציאל אישי

"מרום" מאפשר לתלמיד/ה
ללמוד ולזכות ליחס מכבד, מבין,
מכיל, מסייע ובכך מאפשר לו ולה
לבוא לידי ביטוי, לממש את
יכולותיו/יה ולהגיע להישגים.


צוות מקצועי
מחויב ואיכותי

עשייה חינוכית זו מתאפשרת
בזכות הנהלה וצוות מורים
מקצועי, מחויב ואיכותי, המאמין
בדרך ומביא את רוח ״מרום״
לכיתה ואת התלמיד/ה להצלחה.


חווית הצלחה
ואימפקט חברתי

בוגרי בית הספר ממשיכים את
דרכם בעולם העבודה ובצבא,
חווית ההצלחה ב״מרום״
מאפשרת לו להשתלב כמבוגר
תורם ומועיל בחברה הישראלית.
 

יום פתוח שש שנתי עמק חפר

יום פתוח | יום ג 8.2.22 | שעה 09:30 | הדסה נעורים

פרטי הגעה מדויקים יישלחו בהמשך

ביום הפתוח נביא בפניכם מידע על המסגרת והליך הקבלה
 
    Eng