תו-מידות-לאפקטיביות
 • כדי לזכות בתו מידות לאפקטיביות, יש לעבור הליך מול עמותת "מידות" שאלו שאלות הליבה שלו:

  מהי הסוגייה החברתית שהארגון שלכם רוצה לטפל בה? 

  לקות למידה הינה לקות נוירולוגית ייחודית הפוגעת בסיכויי התלמידים ללמוד ולהצליח כחבריהם כעשרה אחוז מהאוכלוסייה מאובחנת כלקוית למידה ושיעור התלמידים המאובחנים ומוכרים כלקויי למידה בכל גיל ותרבות, נמצא בעלייה. אחוז לא מבוטל זה ומודעות הולכת וגוברת יוצרים צורך בקרב הורים, מורים, ילדים ובני נוער למענה לצרכיהם השונים כתוצאה מהלקות.
  מדיניות משרד החינוך בישראל  באה לידי ביטוי בחוק השילוב – שילובו של התלמיד בעל לקויות הלמידה בכיתה רגילה ותוך מתן תמיכה מתאימה לצרכיו.
  המציאות מבטאה קושי רב ביישום שכן:
  < >מערכת החינוך הפורמלי קורסת תחת נטל עומס התלמידים בכיתה שאינה מסוגלת להיענות לאוכלוסייה החלשה. המערכת אינה עומדת בעומס האבחונים ומפנה למכונים אבחון חיצוניים. מערך הטיפולים המוצע הינו טיפה בים הנזקקות מהוראה מתקנת עד לטיפול פסיכולוגי. דימוי עצמי ירוד של האוכלוסייה עקב כישלונות רצופים מחייבים התייחסות אישית וטיפולית שאינה ניתנת במידה מספקת.
  מחזור הפעילות של העמותה עומד על 4,788276 ש"ח

  מה אתם עושים כדי לפתור את הבעיה שתיארתם? 
  חזונה של עמותת מרום הוא שלכל לקוי למידה צריכה להינתן הזדמנות הוגנת למימוש יכולותיו בכל גיל. העמותה שואפת להעניק ללקויי הלמידה את כלל השירותים הנדרשים על מנת שהזדמנות זו תתקיים. באמצעות הענקת שירותים שונים בהתאם לצרכים העולים בשטח בקרב לקויי הלמידה בגילאים השונים. שירותים אלו יוענקו בעלות מינימלית על מנת שכל נפש תוכל ליהנות מהם ללא קשר למעמדה הסוציואקונומי. על מנת שמצב זה יתקיים העמותה תפרסם שירותיה בקשת הרחבה ביותר על מנת שכל ציבור לקויי הלמידה ייחשף לשירותים הניתנים ובמקביל תפתח רשת תמיכה רחבה ככל שניתן על מנת שעלות השירותים תהיה שווה לכל כיס. העמותה שואפת להשפיע על לקויי הלמידה עצמם וסביבתם התומכת – הורים ומטפלים כאחד ועל גופים ממשלתיים האחראים על הרגולציה השונה בנוגע ללקויי הלמידה, כך שבסופו של דבר לקויי למידה יאמינו בעצמם, יהיו מודעים לזכויותיהם ולא ימנעו מלהתמודד עם כל אתגר. פעילות העמותה תקטין את תלות לקוי הלמידה בסביבתו ותאפשר לו להיות בוגר עצמאי ויצרני, ולהגדיל את יכולתם של לקויי הלמידה ובני משפחתם להתמודד עם הלקות. עמותת מרום שואפת להיות הגוף הראשון אליו יפנו לקויי הלמידה ו/או משפחתם בהיתקלם בקושי כתוצאה מלקות הלמידה, וידעו שיש מי שעומד לצדם במציאת פתרונות לשיפור איכות חייהם.
  חזון העמותה התממש, קרם עור וגידים והתמסד על בסיס השאיפה לתת מענה רחב לליקויי למידה ובני משפחותיהם.
  הנהלת העמותה התחלפה במהלך שנת 2015.
  לאחר שמכון האבחון שהפעילה העמותה נסגר למשך שנתיים, הוא הוקם מחדש ביוזמת המנכ"לית החדשה שנת 2015.
  העמותה מפעילה:
  בית ספר תיכון לתלמידים לקויי למידה בגילאי י' – יב' המונה 84 תלמידים. שליש מהתלמידים ממומנים על ידי מלגות העמותה. מחזור הפעילות של פעילות זו כ- 3 מיליון בשנה.מכון האבחון עורך אבחונים קביעת דרכי טיפול ומעקב מהווים כלים חיוניים ועיקריים בסלילת הדרך לעבר הישגים חינוכיים ומקצועיים יותר עבור התלמידים. מכון  האבחון מומחה במתן מערך אבחון מקיף על ידי אנשי מקצוע מובילים בתחומם.. הניהול המקצועי ניתן על ידי פסיכולוגית חינוכית מומחית בתחום ילדים נוער ומבוגרים. המכון מיועד לאוכלוסייה מגוונת, מילדי גן ועד מבוגרים ומאפשר אבחון ולווי אישי ופרטני להורים ולילד תוך יצירת קשר עם הגורמים המטפלים והמסגרות החינוכיות השונות.
   
  הוראה מתקנת ואסטרטגיות למידה – מתן שיעורים פרטניים בהוראה מתקנת ומותאמת לילדי גן, יסודי ותיכון תוך הקניית אסטרטגיות וטכניקות להבנת הנקרא ולשיפור יכולת ההבעה בכתב: מוכנות לכיתה א', הקנייה וביסוס של אבני יסוד בשפה, שיפור הקריאה והכתיבה, הבנת הנקרא וההבעה בכתב, סיוע בשיעורי בית, בכתיבת עבודות, בהכנה לבחינות ולבגרויות ובהכנה לחיים.מועדון צעירים – פועל במתחם "מרום" בכפר הירוק מדי מוצ"ש (בין 19:30 ל- 21:30). הוא מיועד לגילאי 18-24, הזקוקים להכוונה בתחום החברתי ומעוניינים לקחת חלק בקבוצה קטנה, השמה את הדגש על היחסים האישיים והרגשיים בין חבריה.
  תכנית השלמת בגרויות אקסטרנית:  מסלול השלמת הבגרויות המוצע משלב השלמת בגרויות לקראת זכאות לתעודת בגרות מלאה באמצעות: תכנית אישית ומותאמת, אשר תתחשב בלקויות ובצרכיו המיוחדים, הקניית כלים לתכנון והתארגנות לביצוע מטלות לימודיות שונות. ורכישת טכניקות ואסטרטגיות לעמוד במטלות ובמבחנים באקדמיה.
   
  מה אתם מצליחים להשיג באמצעות הפעילות שלכם? 
  בית הספר התיכון – התפוקות של בית הספר נמדדות במספר מישורים:
  אחוז הזכאות לבגרות מלאה - כיום עומד אחוז הזכאים לתעודת בגרות  על 82%  זאת, בהשוואה לאחוז הזכאות הארצי העומד על 67% בלבד. זהו הישג מצוין, בהתחשב בנקודת ההתחלה של תלמידינו, שמתמודדים לעתים עם לקויות מאד מורכבות. שביעות רצון ותחושת מסוגלות – באמצעות  העברת שאלונים לתלמידים ולהוריהם נמדדת שביעות הרצון מפעילות בית הספר על הפרמטרים השונים בו ונמדדת תחושת המסוגלות העצמית של התלמיד עם תחילת לימודיו ובסיומם. לאורך כל שנות פעילות בית הספר שביעות רצון ההורים הינו בממוצע 9. ציון ממוצע מעל 8 נחשב להצלחה בשביעות הרצון. מניתוח תשובות התלמידים ניכר כי תחושת המסוגלות העצמית גדולה - בזכות פעילות בית הספר הם מצליחים להתמיד במסגרת חינוכית שאינה עוד נתפסת כמחוץ לטווח יכולתם, הם מתגברים על המכשולים, מחזקים את הדימוי העצמי שלהם ותופסים עצמם כנורמטיביים - מסיימים 12 שנות לימוד, מקבלים תעודת בגרות, מתגייסים לצבא ו/או משתלבים במעגל העבודה. תכנית לימודים אישית – לכל תלמיד נבנית תכנית לימודים עם היכנסו לבית הספר. מתבצע מעקב האם התלמיד עמד ביעדים שהציבה לו המסגרת ואם לא אז נבדק מדוע, כאשר כאן המיקוד הוא על בדיקת קבלת ההחלטות של המסגרת ולא על הישגי התלמיד. מתאם של 70% נחשב להצלחה.איכות הוראה – פעמיים בשנה מעבירים התלמידים משוב על מוריהם. המשובים מנותחים ומוצגים למורה. כל משוב מורכב ממספר קטגוריות הקשורות בתפקידו כמורה. משובים אלה משמים גם לשם שיפור תכנית העבודה של המורה. במקביל למשובי התלמידים מנהלת בית הספר מבצעת תצפיות על שיעורים ומשוב מסודר מופק בסיום כל תצפית.גידול בביקוש התלמידים ברישום לבית הספר משנה לשנה של לפחות 15%.

  כיצד אתם יודעים מה הם ההישגים שלכם? 
  מדדי ההצלחה של העמותה הם כמותיים ואיכותיים כאחד.  מידע איכותי נאסף באמצעות שאלונים פתוחים וראיונות, כל פעילות על פי אפיונה. מידע כמותי נאסף בעזרת מאגרי מידע של משה"ח ושאלונים סגורים. אין פעילות של העמותה שלא נמדדת בצורה כלשהי, כאשר לכל פעילות מוגדר יעד הכולל בתוכו מדדי הצלחה.
  התיכון - כפי שהצגנו בסעיף הקודם נמדדות תוצאות אובייקטיביות כגון ציונים, ותוצאות סובייקטיביות כגון תחושת מסוגלות, שביעות רצון, תחושת שיפור חברתי ועוד. בפעילויות קצרות טווח (עד 6 חודשים) המדידה נעשת בדרך כלל בסוף הפעילות. בפעילויות ארוכות טווח המדידה נעשית מספר פעמים בשנה – רלוונטי בעיקר לבית הספר התיכון כפי שפורט לעיל.
  מכון האבחון
  מכון האבחון מוכיח את מהימנותו בכך שרבים מההורים הבוחרים לאבחן את ילדיהם ב"מרום" חוזרים שוב כשעולה צורך לאבחן ילדים נוספים שלהם. כמו כן ערוץ 2 בחר את מכון האבחון של "מרום" כמכון המהימן ביותר לצורך כתבה שבדקה איכויות אבחונים ומהימנותם מול מכונים אחרים.

   כיצד תהליכי המדידה והנתונים שהפקתם בהם סייעו לכם לשפר את הפעילות ולהגביר את האפקטיביות של הארגון? 
  תהליכי המדידה כפי שהוצגו לעיל ותהליכי בדיקה פנימיים מובילים בהכרח להגדרת מטרות חדשות, הגדרת יעדים בהתאם וכמובן שינוי תוכניות העבודה.
  כמו כל ארגון, גם עמותת מרום נמצאת כל הזמן בתהליכי שיפור ושינוי בהתאם למדידות שנעשו והתוצאות שהוצגו. מספר דוגמאות ללמידה משימוש באמצעי המדידה: 
  אנו מנתחים בכל שנה את תוצאות בחינות הבגרות  ובודקים אם קיים הבדל בין השנים. במידת הצורך, אנו משנים את תכנית הלימודים. כאשר ישנן מטרות שלא הושגו מתבצע בעמותה תהליך ניתוח על ידי צוות ההנהלה שבא לבחון האם המטרה אכן ריאלית ובת השגה. במידה שלא יוחלט אם לשנות מטרה או להגדירה מחדש. במידה שכן יבחן כל תהליך העבודה שנעשה להשגתה ויופקו לקחים מדוע התהליך לא הצליח והמטרה לא הושגה. בהתאם תבנה תכנית עבודה חדשה, אשר תבחן גם היא לאורך השנה.