תכנית-הכלה-והשתלבות
 • תכנית "מרום אופק הצלחה" 7862 קיבלה את אישור משרד החינוך וכלולה במאגר התכניות החיצוניות שלו. 

  מתווה התכנית לאסטרטגיות למידה "מרום אופק הצלחה" 7862
   

  מטרה מרכזית:
  קידום תלמידים לקויי למידה המתקשים ללמוד במסגרת הרגילה וזקוקים למערכת מותאמת לצרכיהם. מימוש אופטימלי של יכולותיו תוך סיוע במתן כלים ללמידה מותאמת, לאמונה וביטחון בעצמו וביכולתו. הקניית כישורים שישרתו אותו לאורך חייו.
   
  יעדים:
   
  התארגנות ללמידה - מהי התארגנות נכונה ללמידה כולל תרגול של הכנת לוחות זמנים ריאלים. זאת במטרה להביא את התלמידים להבנה שלמידה אינה דבר ספונטני אלא צריך להיות מתוכנן ומאורגן, וכמובן לצד זה יקבלו התלמידים כלים כיצד לעשות זאת.
   
  הקנייה של מיומנויות קריאה יעילה כיצד לבצע קריאה מרפרפת וקריאה המבוססת על שאלות צמודות טקסט. זאת במטרה להכין את התלמידים לקראת השלבים הבאים בהם יצטרכו לסכם חומר / לענות תשובה.

  כתיבת תשובה והכנת החומר לקראת סיכום על בסיס טקסט  כיצד לסכם פסקה, כיצד לרשום ראשי פרקים, כיצד לזהות את מרכיבי השאלה ולבנות בהתאם מבנה תשובה תואם. תשובה בכתב ובעל פה.

  סיכום חומר הלימוד חשיפה למספר שיטות לסיכום חומר הלימוד. במטרה לאפשר לכל תלמיד לזהות מהי הצורה המתאימה לו ביותר מבין מספר שיטות ולתרגל שיטה זו. 

  שינון חומר הלימוד חשיפה למספר שיטות שינון החומר על מנת שיוכלו לבחור את השיטה היעילה עבורם. תלמידים בגילאי יסודי, חט"ב וחט"ע בעלי אינטלגנציה תקינה ולקויות למידה המתקשים להשיג את הנלמד בשיעורים נוכח לקויות למידה ומורכבות רגשית. תלמידים הלומדים במערכת החינוך הרגילה שנמצאו זכאים לתמיכה מסל השילוב המוסדי.תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחד בחינוך הרגיל מסל אישי. ראיית התלמיד בראיה כוללת, מצבו הלימודי, הרגשי והחברתי. תיאום הלמידה עם הצוות החינוכי של בית הספר, המטפלים וההורים במידת הצורך.התאמה אישית של דרכי למידה לכל תלמיד תוך קבלה, אמונה ביכולת, הקשבה, היכרות עם צרכיו ויכולותיו, חוזקותיו וקשייו.מתן חוויות הצלחה ומתן חיזוקים חיוביים תוך הצבת אתגרים להתקדמות תוך הדגשת האמונה ביכולתו.  
  דרכי פעולה:
  המורה המלמד יעמוד בקשר שוטף עם המחנך של התלמיד, יכיר את מצבו הלימודי החברתי, הרגשי והפערים הקיימים. ההיזון יהיה הדדי והמורה ישתף את הצוות החינוכי באופן שוטף.
  מרום תעמיד גם פסיכולוג חינוכי מטעמה בהתאם לצרכים שיעלו לאבחון או הדרכת מורים או הורים.
  במהלך יום הלימודים ינתנו שיעורי תגבור בתחומי האסטרטגיות למידה באופן פרטני או קבוצתי תוך תרגול החומר הנלמד בכיתה. התלמיד נהנה מיחס מכיל, מכבד וחש שרואים אותו ואת צרכיו הייחודיים.
   
  תוצאות מצופות:
  התלמידים משתלבים ומצליחים בלימודיהם במסגרת החינוך הרגיל ומאמינים ביכולותיהם ובכישוריהם.
   
   משאבים הנדרשים להפעלת התכנית:
  מקום פיזי ללמידה, שעות ומורים מנוסים לאסטרטגיות למידה אשר עובדים במרום היום, מכירים את רוח ההוראה שלנו ומביאים תלמידים להצלחה .
   
  התחייבות מנהל התכנית
  כמנהלת עמותת "מרום" ובכללה תכנית "מרום להצלחה", אני מתחייבת כי המורים שיפעלו במסגרת התכנית יהיו בוגרי מוסדות אקדמיים מוכרים.
  כמו כן, המורים המוצעים הינם מורים המועסקים גם היום ב"מרום", ברוח של הכלה טיפוח, קידום לימודי וחיזוק הביטחון העצמי של התלמיד ביכולותיו.
  במידה שיצטרפו לתכנית מורים נוספים הם יעברו את ההכשרה להכרת הגישה הייחודית של "מרום".

  לפרטים ומידע על התוכנית ניתן לפנות לדנה זיידל בטלפון 03-6495744 או בטלפון 052-4025495
   
Eng